FUNDACJA INSTYTUT ZDROWIA PSYCHOSOMATYCZNEGO

powstała, aby propagować zdrowie psychofizyczne poprzez organizowanie m.in. konferencji, szkoleń itp.

W Honorowej Radzie Naukowej zasiadają m.in.:

 • šprof. Bogdan de Barbaro-psychiatra, psychoterapeuta
 • dr. n. med. Dariusz Mazurkiewicz - specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapeuta, ordynator Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Wojewódzkiego im. F. Chopina w Rzeszowie.

Celem fundacji jest integracja i wspieranie działań: osób fizycznych, organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych, instytucji państwowych, przedsiębiorców, a także obrona praw człowieka poprzez działania na rzecz:

 • špropagowania: psychologii zdrowia, psychoterapii, psychosomatyki, prewencji zdrowia psychofizycznego, możliwości poprawiania dobrostanu psychofizycznego, leczenia zaburzeń osobowości i zaburzeń psychicznych, wsparcia psychologicznego, samorozwoju w obszarach psychologii osobowości oraz świadomości psychologicznej
 • š rozwoju struktur i działań służących wzmocnieniu oraz poprawie:
·      dialogu i komunikacji społecznej, w tym rodzinnej
·      sztuki negocjacji
·      relacji między ludźmi w obszarze społecznym, prywatnym i zawodowym
·      pokojowego rozwiązywaniu konfliktów
·      zdrowia psychosomatycznego
·      jakości życia
 • špropagowania prewencji zdrowotnej
 • zmian mających na celu zapewnienie obywatelom równych szans w ich rozwoju: zdrowotnym, intelektualnym, społecznym i kulturalnym oraz pełnym korzystaniu z praw obywatelskich
 • rozwoju ochrony zdrowia oświaty i kultury oraz podnoszenia dostępności, a także poprawy standardów funkcjonowania pozostałych usług publicznych
 • rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizację zawodową i życiową oraz przeciwdziałanie bezrobociu i zapobieganie różnym formom wykluczenia społecznego
 • promowania i propagowanie produktów prozdrowotnych, ekologicznych, tradycyjnych i zapewnienie ich jak najwyższej jakości
 • rozwoju sektora przedsiębiorczości społecznej oraz wspieranie zdrowia społecznego

Nasze projekty:

 • I Ogólnopolska Konferencja „Psychologia-Medycyna-Duchowość Determinaty ludzkiego zdrowia.”
 • II Ogólnopolska Konferencja „Psychologia-Medycyna-Duchowość. Kolory Nadziei – Skaleczeni”

Kontakt:

FUNDACJA INSTYTUT ZDROWIA PSYCHOSOMATYCZNEGO

ul. Kopernika 18a/11a, 35-002 Rzeszów,
tel. +48 502 122 257
e-mail: fundacja.instytut.zdrowia@gmail.com
http://www.psycholog.pl/
FB

Od lewej: dr Marzanna Radziszewska dr Joanna Hałaj Mgr Teresa Majewska dr Agnieszka Krzemińska mgr Monika Marchel

Od lewej: dr Marzanna Radziszewska, dr Joanna Hałaj, mgr Teresa Majewska,

dr Agnieszka Krzemińska, mgr Monika Marchel