Polityka prywatności i plików COOKIES

Szanowni Państwo

Prelegenci, uczestnicy wydarzeń

organizowanych przez Podkarpacki Instytut Zdrowia Psychosomatycznego oraz Polski Instytut Biochemii dr Schuesslera.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 maja rozpoczął się okres stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie m danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO.

W związku z tym, niezbędne są Państwa dane osobowe tj. imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, dane adresowe w celu przesyłania zaproszeń, umów, faktur, materiałów i informowania Państwa o wydarzeniach realizowanych przez Podkarpacki Instytut Zdrowia Psychosomatycznego oraz Polski Instytut Biochemii dr Schuesslera.

Zapewniamy, że w przesyłanych wiadomościach będą umieszczane tylko treści adekwatne do wydarzenia. Przesłanie akceptacji udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Psychologia - Medycyna - Duchowość. Determinaty ludzkiego zdrowia” w dniach 19-20 IX 2020 r. jest traktowane jako wyrażenie zgody na przesyłanie informacji na temat ww. konferencji oraz w przyszłości organizowanych wydarzeń naukowo-zdrowotnych przez Podkarpacki Instytut Zdrowia Psychosomatycznego oraz Polski Instytut Biochemii dr Schuesslera.

W każdym momencie przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody wysyłając informację na adres e-mail: biuro@joannahalaj.pl albo pisząc na adres siedziby Podkarpackiego IZP podany wyżej, z dopiskiem „IOD”.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator danych:
  Administratorem czyli podmiotem decydującym, o tym jak będą przetwarzane Państwa dane osobowe jest Podkarpacki Instytut Zdrowia Psychosomatycznego z siedzibą w Rzeszowie. Adres siedziby: ul. Kopernika 18a/11a, 35-002 Rzeszów. Z Podkarpackim Instytutem Zdrowia Psychosomatycznego można skontaktować się pisząc na adres e-mail biuro@joannahalaj.pl, dzwoniąc na numer telefonu +48 502 122 257 lub pisząc na adres siedziby Podkarpackiego Instytuut Zdrowia Psychosomatycznego podany wyżej.

 2. Inspektor Ochrony Danych (IOD):
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących Państwa danych osobowych po adresem biuro@joannahalaj.pl

 3. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania:
  Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu poinformowania o wydarzeniach organizowanych przez Podkarpacki Instytut Zdrowia Psychosomatycznego oraz Polski Instytut Biochemii dr Schuesslera. Podstawę do przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 4. Okres przechowywania danych osobowych:
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko w okresie niezbędnym do przesyłania materiałów informacyjnych oraz celem dopełnienia wszelkich formalności związanych z organizacją wydarzeń naukowo-zdrowotnych organizowanych przez Podkarpacki Instytut Zdrowia Psychosomatycznego i Polski Instytut Biochemii dr Schuesslera. Przesyłane informacje będą wstrzymane po przesłaniu przez Państwa na adres e-mail biuro@joannahalaj.pl wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub pisząc na adres siedziby Podkarpackiego Instytutu Zdrowia Psychosomatycznego podany wyżej.

 5. Odbiorcy danych:
  Odbiorcami danych będą upoważnieni pracownicy Podkarpackiego Instytutu Zdrowia Psychosomatycznego i Polskiego Instytutu Biochemii dr Schuesslera oraz podmioty pomagające w dostarczeniu treści (np. Poczta Polska, firmy kurierskie, podmioty realizujące w naszym imieniu wysyłkę newslettera). Państwa dane mogą być także udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 6. Prawa związane z przetwarzaniem:
  Zapewniamy spełnienie praw wynikających z RODO tj. prawa do dostępu do własnych danych i ich sprostowania, a także prawa do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody w dowolnym momencie. Gdy przetwarzanie danych osobowych będzie naruszać przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych:
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych oraz zgody na przetwarzanie skutkuje niemożliwością kontaktowania się i realizowania celów poszczególnych wydarzeń wydarzeń naukowo-zdrowotnych organizowanych przez Podkarpacki Instytut Zdrowia Psychosomatycznego oraz Polski Instytut Biochemii dr Schuesslera.

Zapraszamy do udziału w I ogólnopolskiej konferencji:
"Psychologia - medycyna - duchowość: determinaty ludzkiego zdrowia"

Idea konferencji narodziła się z naszego wieloletniego doświadczenia - jako wykładowców jak i psychologów praktykujących w gabinecie oraz potrzeby podzielenia się najnowszymi odkryciami, zarówno w medycynie, psychologii, jak i duchowości. Konferencja kierowana jest NIE TYLKO do profesjonalistów zajmujących się zawodowo medycyną konwencjonalną, lecz także osób pracujących nad własnym rozwojem, czy szukających pomocy dla swoich - różnego rodzaju (psychicznych, somatycznych) dolegliwości. Uczestnikom może służyć jako swoiste kompendium wiedzy psychologiczno - medyczno - duchowej, a osobom szukającym pomocy dla siebie - jako poradnik źródeł i możliwości leczenia. Podczas konferencji można będzie skorzystać zarówno z wykładów, jak i warsztatów. Przedstawiciele różnych profesji będą mogli wymienić się spostrzeżeniami i doświadczeniem w interesujących ich dyscyplinach.

Z kolei osoby zainteresowane rozwojem osobistym, będące w procesie psychoterapii lub po jej zakończeniu, znajdą szereg tak naukowych, jak i życiowych wskazówek co do możliwych kierunków pracy nad sobą.

Wybitne grono prelegentów to osoby, które zarówno dorobkiem naukowym, jak i doświadczeniem wskazują nowe trendy w psychologii, medycynie, jak i rozwoju duchowym.

Założeniem naszym jest, by uczestnicy rzetelnie zapoznali się z proponowanymi kierunkami rozwoju, dlatego zarówno wykłady, jak i warsztaty trwają od 90-180 minut. Podczas nich dedykowany jest czas na indywidualne pytania. Mamy nadzieję, że nasza idea spotka się z Państwa zainteresowaniem, a konferencja będzie silnym impulsem do dalszej pracy. Zapraszamy gorąco!

fot. Marek Tomczyk, "Planeta Rzeszów"

Atuty konferencji

 • dla profesjonalistów: poszerzenie wiedzy, wymiana doświadczeń,

 • dla"nieprofesjonalistów": poznanie nowych trendów w medycynie, psychologii, duchowości,
 • grono prelegentów wyznaczających nowe kierunki rozwoju poszczególnych dziedzin,

 • uroczysty bankiet, podczas którego zapraszamy do wspólnej dyskusji, uświetniony recitalem Marioli Łabno Flaumenhaft w roli Marleny Dietrich,
 • miejsce konferencji to 4* hotel w sercu Rzeszowa, gdzie podczas przerw zapewniamy Państwu napoje i przekąski,

 • stoiska, na których zakupić można zarówno książki, jak i wysokiej klasy suplementy.

Organizator konferencji

Podkarpacki Instytut Zdrowia Psychosomatycznego dr Joanna Hałaj
ul. Kopernika 18a/11a
35-002 Rzeszów

Polski Instytut Biochemii dr Schuesslera mgr Monika Marchel
ul. Sobieszowska 28C/14
58-560 Jelenia Góra

Beata Hałaj - koordynator konferencji tel. 503 157 681

konferencja@psychologia-medycyna-duchowosc.pl

dr Joanna Hałaj

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Prowadzi wykłady ze studentami m.in., z zakresu psychologii klinicznej. Ukończyła studia psychoterapeutyczne w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Celem uzupełniania wiedzy ukończyła szkołę trenerów zarządzania MATRIK w Krakowie oraz studia podyplomowe z psychosomatyki w SWPS w Warszawie. Autorka i współautorka ponad 60 artykułów o tematyce psychologiczno - pedagogicznej oraz dwóch książek. Uczestniczka około 90 konferencji naukowych w kraju i za granicą, potwierdzonych publikacją artykułu lub certyfikatem. Od 2012 roku prowadzi własną praktykę psychologiczną. W 2018 roku założyła Podkarpacki Instytut Zdrowia Psychosomatycznego, któremu przyświeca cel indywidualnego i holistycznego podejście do każdego pacjenta. W ramach Instytutu współpracuje z lekarzami różnych specjalizacji: psychiatrami, kardiologami, dermatologami, pediatrami, dietetykami, internistami, naturoterapeutami, homeopatami, czy muzykoterapeutami.

mgr Monika Marchel

Pedagog, psycholog, gerontolog, terapeuta. Od 2001 r. prowadzi własną praktykę terapeutyczną, włączając od 2004 r. terapię czaszkowo-krzyżową. Skończyła studia ajurwedyjskie w Niemczech i Tradycyjnej Medycyny Chińskiej u prof. Gretena w Heidelbergu, szkolenie certyfikujące biochemii dr Schuesslera, a także "psychosomatykę i somatopsychologię" w warszawskiej SWPS-by lepiej zrozumieć "zaburzenia psychofizycznego balansu pacjenta". Uczestniczyła w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych, zarówno jako wykładowca, jak i uczestnik.

Jest oprócz tego jedną z prekursorek tańca orientalnego w Polsce, szczególnie jego aspektu terapeutycznego. Tę wiedzę i umiejętności zdobyła mieszkając przez kilka lat w Egipcie. Wyznaje zasadę: "Czego nie zdradzą usta, wyszepcze ciało pacjenta". Na co dzień prowadzi Polski Instytut Biochemii dr Schuesslera i gabinet terapeutyczny Ekoveda.

Prelegenci

W ramach konferencji zaplanowane są wykłady najlepszych specjalistów w danej dziedzinie oraz warsztaty prowadzone przez najbardziej doświadczone osoby.

Prof. dr hab. med. Zbigniew Lew-Starowicz

Prof. dr hab. med. Zbigniew Lew-Starowicz

Psychiatra

Ks. dr Jacek Prusak

Psycholog, jezuita

Agnieszka Przybysz

Ekspert relacji

dr Lidia D. Czarkowska

Psycholog, coach

mgr Anita Kozłowski

Neuropsycholog

Barbara Szafraniec i Ryszard Wolbach

Autorzy projektu "Kolory Nadziei"

Szanowni Państwo

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za uczestnictwo w Konferencji wynosi

W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego na świecie, a jednocześnie ogromną potrzebą, jaką w tych czasach jest zadbanie o swoje zdrowie-psychiczne i fizyczne, a także licznymi zapytaniami postanowiłyśmy wyjść na przeciw uczestnikom konferencji i umożliwić udział we WSZYSTKICH zajęciach w promonyjnej cenie - 850 zł (dwa dni wykładów i warsztatów).

Do końca kwietnia 2020 roku

 • 1 dzień - 340 PLN
 • 2 dni - 500 PLN

uroczysta kolacja z szacownym gronem prelegentów: 300 PLN

Do końca lipca 2020 roku

 • 1 dzień - 390 PLN
 • 2 dni - 540 PLN

uroczysta kolacja z szacownym gronem prelegentów: 300 PLN

Do końca września 2020 roku

 • 1 dzień - 440 PLN
 • 2 dni - 590 PLN

uroczysta kolacja z szacownym gronem prelegentów: 300 PLN

W kwestii zniżek grupowych (min. 4 osoby) prosimy o kontakt z biurem tel. 503 157 681

Dla pacjentów Podkarpackiego Instytutu Zdrowia Psychosomatycznego oraz Polskiego Instytutu Biochemii dr Schuesslera, zniżka 10%. Rabat 10% wynikający z bycia klientem któregoś z instytutów zostanie naliczony po wstępnej rejestracji.

Dla uczestników konferencji zniżka noclegowa w hotelu Rzeszów w terminie imprezy.

Nie ma możliwosci uczestniczenia tylko w warsztatach.

Po dokonaniu rejestracji na Konferencję prosimy o uregulowanie opłaty. Równocześnie prosimy o wybór maksymalnie 2 warsztatów, w których chcą Państwo uczestniczyć oraz o przekazanie niniejszego wyboru drogą mailową na adres mailowy:

Podczas zapisów na warsztaty liczy się kolejność zgłoszeń.

Konto do wpłat za uczestnictwo w Konferencji

83 1160 2202 0000 0003 8628 7454

Bank Millennium S.A.

Program konferencji

Psychologia - Medycyna - Duchowość. Determinaty ludzkiego zdrowia

19-20 IX 2020 r.

Lokalizacja

Hotel Rzeszów****

Al. J. Piłsudskiego 44
35-001 Rzeszów
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 502 122 257
Koordynator konferencji +48 509 090 960